ALLMÄNNA VILLKOR

Version nummer 1.2, senast uppdaterad 01.02.2018

 

1. INTRODUKTION:

1.1. Genom att använda och/eller besöka någon del av webbplatsen www.Sloty.com "Webbplatsen"); relaterat Internet, mobil eller andra plattformer via webbplatsen www.Sloty.com, (“Webbplatsen”) och andra relaterade URLs som tillhör eller är licensierade till Sloty eller genom att öppna ett konto på webbplatsen så samtycker du till att vara bunden till:

1.1.1. De allmänna villkoren på denna sida,

1.1.2. Integritetspolicyn,

1.1.3. Eventuella spelregler,

1.1.4. Eventuella villkor för kampanjer, bonusar och specialerbjudanden som kan hittas på webbplatsen från gång till gång.

1.2. Alla de villkor som anges ovan skall tillsammans hänvisas till som "Villkoren".

1.3. Läs villkoren noga innan du godkänner dem. Om du inte godkänner att acceptera och vara bunden av villkoren vänligen öppna inte ett konto eller fortsätt använda webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen förutsätter att du accepterar villkoren.

1.4. Villkoren kommer att träda i kraft den 01.02.2018

 

ALLMÄNNA VILLKOR

 

2. PARTERNA

2.1. Webbplatsen drivs och förvaltas av Genesis Global Limited, ett företag med registreringsnummer C65325, och har sin registrerade adress på Tower Gate Place, Tal-Qroqq Street, Msida, MSD 1703 Malta. Genesis Global Limited licensieras och regleras av Malta Gaming Authority, Spelmyndigheten på Malta, (www.MGA.org.mt) i enlighet med en klass 1-licens MGA/CL1/1150/2015 utfärdad 05.08.2016 och driver ett spelsystem som tillhandahålls av Net Entertainment Malta Limited. Genesis Global Limited för brittiska kunder licensieras och regleras av UK Gambling Commission, den brittiska spelkommissionen, med licensnummer 000-045235-R-324169-001. För spelare utanför Storbritannien regleras Microgaming, Quickspin, Play'n Go, Evolution och Nyx av regeringen i Curacao under licensnummer 8048/JAZ2016-038.

2.2. Hänvisningar i användarvillkoren till "oss", "vår", "vi", "du själv" eller "bolaget" är hänvisningar till den part som du har avtal med, enligt ovan.

 

3. ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOR

3.1. Vi kanske måste ändra villkoren på grund av ett antal orsaker, inklusive kommersiella skäl, för att följa nya lagar eller regler eller för orsaker som har med kundservice att göra. De mest uppdaterade användarvillkoren kan nås här och det datum då de trädde i kraft noteras.

3.2. När vi ändrar dessa användarvillkor meddelar vi dig innan sådana ändringar görs och spelaren måste bekräfta godkännandet. Om du misstycker, måste du sluta använda webbplatsen.

 

4. ATT ÖPPNA DITT KONTO

4.1. För att placera en insats via webbplatsen måste du öppna ett konto på webbplatsen ("ditt konto").

4.2. Av olika juridiska eller kommersiella anledningar tillåter vi inte att konton öppnas av eller används av kunder baserade eller som har sin hemvist i vissa jurisdiktioner, däribland USA med sina territorier, Frankrike med sina territorier, Spanien, Danmark, Ungern, Iran, Israel, Portugal, Rumänien, Turkiet och Ukraina. Om du befinner dig i en sådan jurisdiktion skall du inte öppna ett konto eller använda webbplatsen.

4.3. När du försöker öppna ett konto eller använda webbplatsen från någon annan jurisdiktion är det spelarens ansvar att kontrollera om spel är lagligt i just den jurisdiktionen.

4.4. En spelare måste registrera sig personligen genom att följa instruktionerna på skärmen.

4.5. När du öppnar ditt konto kommer du att bli ombedd att tillhandahålla oss med personlig information, inklusive ditt namn, födelsedatum och lämpliga kontaktuppgifter, inklusive adress, telefonnummer och e-postadress ("dina kontaktuppgifter").

4.6. Du bekräftar härmed och accepterar att, genom att använda tjänsterna på webbplatsen, kan du både vinna och förlora pengar.

4.7. Du tillåts endast ett konto på den här sajten. Om du har fler än ett konto måste du meddela oss meddetsamma. Dessutom tillåts endast ett konto per hushåll. Vi kanske också blockerar eller stänger ditt första konto. Om vi lämnar ditt första konto öppet kommer alla tidigare insättningar som återstår som saldo på andra konton att läggas till ditt första konto. Om vi upptäcker att det finns fler än ett konto registrerat för ditt hushåll förbehåller vi oss rättigheten att blockera eller stänga alla konton för det hushållet.

4.7.1. Alla transaktioner som gjorts från dubbelkonton kommer att ogiltigförklaras,

4.7.2. Företaget förbehåller sig rätten att besluta om duplikata/flera konton som insättningar gjorts på av spelare och det kommer att vara enligt eget gottfinnande att bestämma de åtgärder som vidtas. Företaget kan fortfarande överväga att återbetala spelaren om det fortfarande finns en balans på hans konto.

4.7.3. Alla eventuella uttag, vinster eller bonusar du tjänat eller erhållit under tiden dubbelkontot varit aktivt förverkas av dig och kan krävas tillbaka av oss. På begäran ska du betala tillbaka alla medel som erhållits via uttag från dubbelkontot plus en avgift på 10 % som kommer att tas ut.

4.8. Om du vill öppna ett annat konto kan du göra det genom att kontakta Ledningen på support@Sloty.com. Om ett nytt konto öppnas kommer det gamla kontot att stängas.

4.9. Du måste hålla ditt konto och dina uppgifter uppdaterade.

4.10. Om du vill avsluta ditt konto måste du skicka en begäran om att göra det till support@Sloty.com. Genom att avsluta ditt konto godkänner du också att du förverkar alla kampanj-bonusar, priser eller förmåner som du eventuellt har erhållit.

4.11. Om ditt konto stängs på grund av spelberoende eller om ditt konto har stängts på grund av bedrägeri accepterar du att du är förbjuden att öppna ett nytt konto. Företaget kommer inte att vara ansvarigt om du lyckas öppna ett nytt konto, varken för denna åtgärd eller för några direkta eller indirekta följdskador. Företaget har rätten att när som helst stänga ett nytt konto som öppnats i strid med kravet som anges häri.

4.11. Bolaget är skyldigt enligt sin licens som är utfärdat av UK Gambling Commission att informera dig om vad som händer med pengar som företaget håller på ett konto för dig och i vilken utsträckning som pengarna är skyddade i händelse av insolvensskydd av kundmedel. Bolaget ska hålla dina medel i ett separat bankkonto så att de hålls åtskilda från bolagets egna konton i enlighet med bolagets föreskrivande skyldigheter. Dessa pengar är inte skyddade i händelse av insolvens. Detta uppfyller spelkommissionens krav på segregering av kundmedel på nivån: grundläggande segregering. För mer information klicka här.

 

5. VERIFIERING AV DIN IDENTITET, BESTÄMMELSER OM PENNINGTVÄTT

5.1. Du garanterar att:

5.1.1. Du inte är yngre än 18 (arton) år, eller:

5.1.1.2. Den juridiska ålder då spel eller spelverksamhet enligt lag eller jurisdiktion som gäller dig kräver ("laglig ålder") och

5.1.2. De uppgifter du lämnade vid öppnandet av ditt konto är korrekta och

5.1.3. Du är den rättmätiga ägaren av pengarna på ditt konto.

5.1.4. Du är bosatt i en jurisdiktion som tillåter spel.

5.1.5. Pengarna som satts in inte härrör från någon verksamhet som är olaglig.

5.2. Bolaget följer maltesiska och europeiska lagar och riktlinjer för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Misstänkta transaktioner ska utredas av företaget och, om nödvändigt, kommer en misstänkt transaktionsrapportering att göras av bolaget till de behöriga maltesiska myndigheterna. I varje sådant fall är företaget förbjudet att informera någon spelare eller tredje parter inblandade, förutom i vissa begränsade omständigheter, att en undersökning utförs eller kan utföras, eller att informationen har varit eller kan överföras till de behöriga myndigheterna. Dessutom, i händelse av misstänkta transaktioner, kan företaget avbryta, blockera eller stänga kontot som tillhör den aktuella spelaren och hålla inne medel, enligt lagkrav och/eller krav av de behöriga myndigheterna.

5.3. Alla transaktioner gjorda av spelare på vår webbplats kontrolleras för att förhindra penningtvätt och all annan olaglig verksamhet.

5.4. Genom att acceptera villkoren tillåter du oss att genomföra verifikationskontroller som vi kräver av oss själva eller som kan krävas av tredje parter (inklusive tillsynsmyndigheter) för att bekräfta din identitet och dina kontaktuppgifter samt att förhindra penningtvätt ("kontroller").

5.5. Spelarens identitet kommer att kontrolleras vid uttag.

5.6. I vissa fall kan vi behöva kontakta dig och be dig lämna ytterligare information till oss direkt för att slutföra kontrollerna. Om du inte kan förse oss med sådan information kan vi stänga av ditt konto tills du har gett oss sådan information eller permanent stänga ditt konto. Dessutom kommer du att behöva lämna identifikationsuppgifter när du gör ett uttag av pengar på två tusen tre hundra euro (EUR 2 300) eller mer.

5.7. Om vi inte kan bekräfta att du är av laglig ålder kan vi stänga ditt konto. Om det framkommer att du varit under den åldern när du spelade eller gjorde någon speltransaktion:

5.7.1. stängs ditt konto,

5.7.2. alla transaktioner gjorda medan du var minderårig kommer att ogiltighetsförklaras och alla relaterade insättningar returneras till dig.

5.7.3. eventuella insatser gjorda medan du var minderårig kommer att returneras till dig och

5.7.4. vinster som du har ackumulerat under en sådan period kommer att förverkas och skickas tillbaka till oss inkluderat pengar som har tagits ut från ditt konto.

 

6. INAKTIVITET OCH RADERING AV SPELARKONTON

6.1. Om en spelares konto förblir inaktivt (dvs. när ingen inloggning sker på operatörens webbplats) under en period på mer än 12 månader, har operatören rätt att ta ut en månadsavgift för kontounderhåll på 50 kr, från och med den 13:e månaden av inaktivitet. Efter 12 månader av oavbruten inaktivitet, kommer operatören att skicka ett påminnelsemail till användaren via e-postadressen sparad i hans/hennes kontouppgifter. Efter mottagandet av detta påminnelsemail har användaren 30 dagar på sig att logga in på hans/hennes spelkonto. Om ingen inloggning registreras inom denna 30-dagars period kommer 50 kr i riktiga pengakrediter eller bonuspengakrediter att dras från saldot. Om saldot är mindre än 50 kr dras hela beloppet. Om kontot är inaktivt efter 13 månader i följd kommer användaren att skickas ett påminnelsemail varje månad och en månadsavgift på 50 kr kommer att uppstå och dras från de riktiga pengakrediterna eller bonuspengakrediterna på spelarens konto därefter.

6.2. Om spelarens konto förblir inaktivt i mer än 12 månader och kontosaldot är 0 kr tillkommer ingen ytterligare kostnad. Inaktivitetsavgiften uppstår varje månad tills nästa inloggning sker på webbplatsen och i detta fall har operatören rätt att blockera spelarkontot.

6.3. Om ett spelarkonto förblir inaktivt under trettio (30) månader, alltså att inga transaktioner har rapporteras på detta konto under den ovannämnda tidsperioden, för vi över återstående saldo på detta konto till respektive spelare. Om spelaren inte kan nås på ett tillfredsställande sätt ska det återstående saldot föras över till den relevanta spelmyndigheten.

 

7. ANVÄNDARNAMN, LÖSENORD OCH KUNDINFORMATION

7.1. Efter att ha öppnat ditt konto bör du inte avslöja (varken avsiktligt eller oavsiktligt) ditt användarnamn och lösenord till någon annan. Om du har tappat bort eller glömt dina kontouppgifter kan du återställa ditt lösenord genom att klicka på "glömt lösenordet"-länken under inloggningsportalen.

 

8. INSÄTTNINGAR PÅ DITT KONTO

8.1. Om du vill medverka i spel eller göra insatser via webbsidan måste du sätta in pengar på ditt konto som du sedan kan använda för att satsa eller spela spel. Vi förbehåller oss rätten att utföra grundläggande kontroller för identifiering av kunderna inom rimlig tid från spelarnas insättningar för att kontrollera efterlevnaden av avsnitt 5 och 11 i villkoren.

8.2. Den minsta insättningen som accepteras av Sloty är 100 kr.

8.3. Insättningar till kontantspelkontot görs genom överföring av pengar till företagets konto genom de betalningsmetoder som anges på webbplatsen. De betalningsmetoder som finns för närvarande är betalkort, kreditkort, e-plånboksbetalningar, förbetalda kort, Instant Banking, Fast Bank-överföringar och banköverföringar. Företaget förbehåller sig rätten att ändra de accepterade betalningssätten efter eget gottfinnande. Företaget förbehåller sig vidare rätten att acceptera vissa betalningssätt endast förutsatt att de uppfyller vissa villkor. Bolaget garanterar inte att alla betalningssätt finns tillgängliga vid alla tidpunkter. För att kontrollera vilka betalnings- och uttagsmetoder som finns tillgängliga och tidsförloppet dessa tar att behandla, vänligen besök vår insättningsflik på huvudsidan på vår webbplats.

8.4. Vi accepterar inte kontanter som skickas till oss.

8.5 I samband med insättningar och uttag av pengar till och från ditt medlemskonto ska du endast använda sådana kreditkort och andra finansiella instrument som är giltiga och som tillhör dig lagligt.

8.6. Genom insättning av pengar accepterar du att inte göra några återbetalningskrav, återföringar eller på annat sätt avbryta några insättningar till ditt konto och accepterar att ersätta och kompensera oss för obetalda insättningar.

8.7. Det högsta beloppet du tillåts sätta in på en enskild transaktion är 50 000 kr.

8.8. Företaget kan, under vissa omständigheter, kreditera en spelares konto med så kallade ”bonuspengar”. Villkoren för krediteringen av bonusen (t.ex. Första insättningsbonusen) och summan på bonusen fastställs av företaget och anges på hemsidan emellanåt. För erbjudanden som är aktiva för närvarande vänligen följ den här länken: www.Sloty.com/promotions.

8.9. Bonusen anges separat på kontot. Den kan bara betalas ut när den har förvandlats till riktiga kontantvinster. Om ett konto innehåller både spelarens egna pengar och bonuspengar kommer bonuspengarna endast att vara tillgängliga för insatser när de befintliga pengarna har använts. Särskilda bonusvillkor kan publiceras på webbplatsen vid lanseringen av särskilda bonusprogram. Om du gör ett uttag eller överför huvudinsättningsbeloppet innan bonusomsättningskraven är uppfyllda kommer alla bonusbelopp och alla vinster från denna bonus att förverkas. Om några insatser är gjorda med bonusbalansen kan bonusen inte avbrytas.

8.10. Ditt konto är inte ett bankkonto och är därför inte försäkrat, garanterat, sponsrat eller på annat sätt skyddat av något bankförsäkringssystem. Dessutom ger inte några pengar som satts in hos oss på ditt konto någon ränta.

8.11. Vi kan när som helst kvittera det positiva saldot på ditt konto mot belopp du är skyldig oss när vi återreglerar eventuella spel eller satsningar enligt dubbla konton, maskopi, fusk, bedrägeri och kriminell aktivitet eller fel.

8.12. Den tid det tar för din insättning att visas på ditt kontosaldo är följande:

Sätt In

Behandlingstid

Kreditkort/Kontokort

Direkt

E-plånbok

Direkt

Förbetalt kort

Direkt

Betalning via mobilfaktura

Direkt

Online banköverföring

Direkt


8.13. Tillämpliga behandlingsavgifter och tider för insättningar, om några, kan hittas här.

 

9. UTTAG FRÅN DITT KONTO

9.1. Du kan begära uttag av pengar från ditt konto när som helst förutsatt att:

9.1.1. Alla betalningar som gjorts till ditt konto har bekräftats som fullständiga och inga har återkallats, skickats tillbaka eller på annat sätt avbrutits.

9.1.2. Alla kontroller som avses i punkt 5 ovan har slutförts.

9.1.3. För din säkerhet, kan du ta ut den maximala summan av 220 000 kr per månad och inte mer än 55 000 kr per vecka. VIP-spelare är berättigade till större uttag.

9.1.4. Vid begäran av uttag på summor större än 1 000 000 kr förbehåller sig Sloty.com rättigheten att betala ut den begärda summan i lika stora summor under tio (10) månader med en utbetalning under varje kalendermånad.

9.2. När vi har godkänt ditt uttag måste du ge tillräcklig information om hur pengarna ska föras över till dig. Alla uttag kommer endast att föras över till samma konto som de medel som betalades in på spelarens konto kom från, om inte bevis lämnats om att detta betalningsmedel har förlorats eller avbrutits. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift på 10 % motsvarande våra egna kostnader (inklusive kostnader för insättningar) för uttag av pengar som inte har använts till spel.

9.3. Spelarmedel som är begränsade från att spela kommer att visas i ett separat saldo på spelarens huvudsida. En spelare kan inte ta tillbaka dessa begränsade medel (bonuspengar).

9.4. Du är ansvarig för att rapportera dina vinster och förluster till ditt skattekontor eller andra myndigheter.

9.5. Innan uttag av medel som inte använts för spel eller satsningar kommer vi att be om dokument för kontroller för identifiering av kunder för spelare utan satsnings- eller casinoaktivitet. Den tid det tar för ett uttag kommer att bero på huruvida denna slags dokumentation behövs och hur snabbt den levereras, även om det vanliga tidsförloppet för ett uttag som ska behandlas är följande:

Uttag

Behandlingstid

Kreditkort/Kontokort

1 - 3 bank dagar

E-plånbok

Direkt

Förbetalt kort

N/A

Betalning via mobilfaktura

N/A

Banköverföring

3 - 5 bank dagar

Online banköverföring

Direkt


9.6. Om ett konto har varit vilande, stängt, blockerat eller uteslutet av någon anledning kan spelaren kontakta vår support för att återställa eventuella väntande medel som han fortfarande har på kontot. Vårt supportteam kommer omedelbart att inleda en undersökning och spelaren kommer att kontaktas tillbaka med information om hur medlen kommer att överföras tillbaka till honom. Om det finns en tvist om kontot eller de medel som finns på det kommer vi att kontakta Malta Gaming Authority för ett yttrande om den bästa lösningen.

9.7. Tillämpliga behandlingsavgifter och tider för uttag, om några, kan hittas här.

 

10. PLACERA EN INSATS ELLER ETT SPEL

10.1. Alla transaktioner kommer att slutföras på det språk som du placerat din transaktion.

10.2. Det är ditt ansvar att se till att uppgifter om alla transaktioner är korrekta.

10.3. Du kan komma åt din transaktionshistorik på webbplatsen.

10.4. Vi förbehåller oss rätten att neka hela eller delar av en transaktion som begärs av dig när som helst efter eget gottfinnande. Ingen transaktion godkänns av oss förrän vi har bekräftat för dig att den har godkänts. Om du inte får en bekräftelse på att din transaktion har godkänts bör du kontakta kundtjänst.

10.5. När din insats har bekräftats kan du inte avbryta transaktionen utan vårt skriftliga medgivande.

 

11. CASINO

11.1. Sloty drivs av Net Entertainment. Operatören ansvarar inte för tvister i samband med spel, eftersom Net Entertainment är under sin egen spellicens och enligt maltesisk lag innehar de spelansvar. Operatörens driftcentral och supportcentrum ligger på Malta och drivs lagligt och i full överensstämmelse med tillämplig maltesisk lag.

11.2. Alla casinoregler finns inom själva spelet.

 

12. MASKOPI, FUSK, BEDRÄGERI OCH KRIMINELL AKTIVITET

12.1. Följande verksamheter är inte tillåtna och utgör en påtaglig överträdelse av villkoren:Absprachen mit Dritten;

12.1.1. Att dela kontouppgifter eller gemensam användning med andra spelare eller enheter och maskopi med tredje part;

12.1.2. Att använda orättvis fördel eller inflytande (allmänt känt som fusk), inklusive utnyttjande av ett fel, kryphål eller fel i vår mjukvara, användning av automatiska spelare (ibland kallade "bots") eller utnyttjande av ett "fel".

12.1.3. Att åta bedrägliga aktiviteter till din fördel, inklusive användning av stulet, klonat eller annars otillåtet kredit- eller betalkort, som en finansieringskälla.

12.1.4. Att delta i någon brottslig verksamhet, inklusive penningtvätt och något brott med straffrättsliga följder.

12.1.5. Att föra över medel från en spelare till en annan.

12.2. Vi tar alla rimliga steg för att förhindra sådana aktiviteter: upptäcka dem och de relevanta spelarna; och hantera de relevanta spelarna på ett lämpligt sätt. Vi kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada som du eller annan spelare åsamkas som ett resultat av samverkande, bedräglig eller annan olaglig verksamhet, eller fusk, och vi kommer att avsluta förhållandet med spelaren som vi har ingått en tvist med.

12.3. Om du misstänker att en person är i maskopi, fuskar eller genomför ett bedrägeri, vänligen rapportera det till oss via e-post: support@Sloty.com.

12.4. Vi förbehåller oss rätten att informera relevanta myndigheter, andra onlinespel- eller speloperatörer, andra online tjänsteleverantörer och banker, kreditkortsföretag, elektroniska betalningstjänster eller andra finansiella institut om din identitet och om någon misstänkt olaglig, bedräglig eller opassande verksamhet och du godkänner att fullt ut samarbeta med oss för att undersöka sådan verksamhet.

12.5. Insättningar gjorda till ditt konto bör stå i proportion till avsett spel. Om det finns en misstanke om missbruk (t.ex. när ett deponerat belopp inte används för en lämplig nivå av spel och spelaren begär ett uttag i förhållande till det deponerade beloppet eller om bolaget misstänker att spelaren missbrukar valutaförändringar) förbehåller vi oss rätten att helt eller delvis annullera insättningar, för att dra tillbaka de kostnader som kan ha uppkommit i samband med detta och stänga ditt konto på obestämd tid. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att begära och få tillfredställande bevis på insättning och ytterligare kopior på personlig identifiering före behandling av ett uttag. Behandlingen av en sådan ansökan kommer att vara helt efter vårt eget godtycke.

 

13. ANDRA FÖRBJUDNA AKTIVITETER

13.1. Du bör inte använda webbplatsen för något ändamål som anses vara kränkande, grovt, obscent, rasistiskt, sexistiskt, diskriminerande eller kränkande. Du får inte använda grovt eller aggressivt språk eller bilder, svära, hota eller trakassera någon annan person, inklusive andra användare, eller bete dig på ett sådant sätt mot någon av företagets personal som jobbar med att tillhandahålla webbplatsen eller kundtjänst.

13.2. Du skall inte korrumpera webbplatsen, översvämma webbplatsen med information så att den inte fungerar, använda verktyg som kan påverka funktionen av webbplatsen på något sätt till exempel (men inte begränsat till) att släppa eller sprida virus, maskar, logiska bomber (eller liknande). Alla massmail eller eventuella "spam" är strängt förbjudna. Du får inte störa eller manipulera, ta bort eller på annat sätt ändra på någon information av någon form som finns på webbplatsen.

13.3. Du ska använda hemsidan endast för personlig underhållning och tillåts inte att återskapa webbplatsen eller någon del av den i någon form utan vårt uttryckliga medgivande. Du får inte försöka få obehörig tillgång till webbplatsen, de servrar där webbplatsen är lagrad eller någon server, dator eller databas som är kopplad till webbplatsen. Du får inte attackera webbplatsen via en ”denial-of-service-attack” eller liknande. När överträdelser av denna bestämmelse sker kommer vi att rapportera dessa brott till de relevanta brottsbekämpningsmyndigheterna och samarbeta med dessa myndigheter genom att lämna ut din identitet till dem. I händelse av ett sådant brott kommer din rätt att använda webbplatsen omedelbart att upphöra.

13.4. Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som orsakats av en distribuerad ”denial-of-service-attack”, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, uppgifter eller annat material på grund av din användning av webbplatsen eller nedladdning av material upplagt på denna webbplats eller på någon webbplats länkad till webbplatsen.

13.5. Det är förbjudet att sälja, överföra och/eller skaffa konton från andra spelare.

 

14. AVSLUTNING AV OSS

14.1. Det är en företagspolicy av säkerhetsskäl och i enlighet med maltesisk lagstiftning att om ingen transaktion har registrerats på ditt konto på trettio månader (ett "inaktivt konto") ska vi skicka tillbaka balansen på ditt konto till dig. Om du inte kan hitta tillfredsställande belopp kommer eventuella medel i det kontot att överlämnas till Malta Gaming Authority. Således är pengarna tillgängliga för den spelare som vill dra tillbaka dem. För brittiska spelare, när ditt spelarkonto har bedömts vara inaktivt har vi rätt att debitera dig en administrationsavift som motsvar 5% av din totala kontobalans ("administrationsavgift"). Minsta avdragsbeloppet är 100 kr och det maximala beloppet är 4000 kr. Vi kommer att dra av Administrationsavgiften från saldot på spelkontot var 30: e dag från det att ditt konto har blivit inaktivt, det vill säga om du inte har omsatt något eller gjort en insättning under de senaste 12 månaderna. Ett 30 dagars skriftligt meddelande kommer att skickas till dig via e-post om att ditt konto kommer att bli inaktivt och att administrationskostnader kommer att tillämpas.

14.2. Ditt inaktiva konto kommer att avslutas med ett skriftligt meddelande (eller försök till meddelande) med hjälp av dina kontaktuppgifter. I händelse av sådan uppsägning från oss, annat än om en sådan avstängning och avslut gjorts i enlighet med punkt 11 (Maskopi, fusk, bedrägeri och kriminell aktivitet) eller paragraf 18 (Brott mot användarvillkoren) i dessa villkor, kommer vi att återbetala ditt saldo till dig på ditt konto. Om du inte kan lokaliseras skall medlen överföras till den relevanta spelmyndigheten.

14.3. Företaget kan vägra öppna ett konto eller kan välja att stänga en spelares konto som har öppnats efter eget gottfinnande. Trots detta kommer alla avtalsförpliktelser som redan genomförts eller ingåtts att följas.

14.4. Vid alla misstänksamma transaktioner förbehåller sig företaget rätten att avbryta eller blockera en spelares konto och hålla inne medel, vilket kan krävas enligt lag eller den behöriga myndigheten.

 

15. ÄNDRINGAR PÅ WEBBSAJTEN

15.1. Vi kan, i vår absoluta bedömning, ändra eller rätta någon produkt som erbjuds via webbplatsen när som helst för att upprätthålla hemsidan.

 

16. TEKNISKA FEL

16.1. När oväntade brister, fel eller felaktigheter förekommer i programvaran eller hårdvaran som vi använder för att tillhandahålla webbplatsen kommer omedelbara åtgärder att vidtas för att lösa problemet.

16.2. Vi tar inte något ansvar för tekniska fel som har orsakats av din utrustning som används för att få åtkomst till webbplatsen eller fel som är relaterade till din Internet-leverantör

 

17. FEL ELLER UTELÄMNANDEN

17.1. Ett antal omständigheter kan uppstå när en insats har accepterats eller en betalning görs av oss av misstag. Rimliga insatser görs för att förhindra fel eller försummelser, men systemproblem eller mänskliga fel kan leda till sådana omständigheter. Sådana omständigheter kan bland annat vara, utan att vara begränsat till, följande situationer:

a) Godkännande av en insats för ett pris som skiljer sig väsentligt från de som är tillgängliga på marknaden under den tid då insatsen placerades,

b) Felberäkning (inklusive sådan som är på grund av mänskligt fel) av bonusar, vinster eller återbetalningar som betalats till dig,

c) Information om odds eller villkor för en insats kan ha fyllts i på ett felaktigt sätt på grund av mänskligt fel eller datorfel,

d) Fel eller försummelser som härrör från förbjudna aktiviteter,

e) Fel eller försummelser som resulterar i att vinster är uppenbart felaktiga eller som skiljer sig från de på marknaden,

f) Fortsatt godkännande av insatser på en marknad eller en händelse som redan har avslutats eller stängts (“sena insatser”).

17.2. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella misstag som gjorts på en placerad insats och återreglera densamma vid det korrekta priset eller villkoren som var tillgängliga eller skulle ha varit tillgängliga vid den tidpunkt då insatsen placerades. Insatsen kommer att anses ha ägt rum med villkoren som gällde för den insats eller, i de fall då korrektion eller återreglering av insatsen inte är möjliga, att förklara att en sådan insats är ogiltig och återbetala insatsen i fråga till ditt konto.

17.3. Varken vi (inklusive våra anställda eller agenter) eller våra samarbetspartners eller leverantörer är ansvariga för någon förlust eller förluster av vinster som beror på ett fel av oss eller fel av dig. Du förlorar eventuella vinster/förluster som resulterar från sådana fel.

17.4. Vi är inte ansvariga för några driftstopp, serverstörningar, eftersläpande eller andra tekniska eller politiska störningar av spelet. Återbetalning kan endast ges enligt ledningens bedömning.

17.5. Vi tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som anses eller påstås ha uppkommit ur eller i samband med webbplatsen eller dess innehåll, inklusive, men inte begränsat till, förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust eller förvanskning av data, fel på kommunikation eller linjer, någon persons missbruk av webbplatsen eller dess innehåll eller eventuella fel eller försummelser i innehållet.

17.6. I händelse av att ett spel har startats men avbryts på grund av fel i systemet ska operatören betala tillbaka summan som satsats i spelet till dig genom att sätta in det på ditt medlemskonto eller, om kontot inte finns längre, genom att betala det till dig på ett godkänt sätt. Om du hade en intjänad kredit vid tillfället som spelet avbröts kommer operatören att sätta in det monetära värdet av krediten på ditt konto eller, om kontot inte finns längre, betala det till dig på ett godkänt sätt.

17.7. Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att satsningar som placerats av spelarna registreras direkt på databasen. Om, på grund av ett avbrott från fel i telekommunikationssystemet, en insats inte registreras på systemet, men dras från saldot, kommer händelsen att undersökas och spelaren kommer att få tillbaka summan av satsningen genom att placera den i spelarens konto i enlighet därmed.

17.8. Om ett spel startas men avbryts på grund av ett fel i systemet ska följande åtgärd tas: (a) (i) att betala tillbaka summan som satsats i spelet till spelaren genom att sätta in den på spelarens konto eller, om kontot inte finns längre, genom att betala den till spelaren på ett godkänt sätt och (ii) om spelaren har en intjänad kredit vid tillfället som spelet avbryts sätta in det monetära värdet av krediten på spelarens konto eller, om kontot inte finns längre, betala det till spelaren på ett godkänt sätt (b) informera MGA direkt om omständigheterna av händelsen (c) avstå från att genomföra ytterligare spel om spelet sannolikt kommer att påverkas av samma fel. Förutsatt att MGA kan, genom skriftligt meddelande till licensinnehavaren, ge denna andra direktiv som MGA anser lämpliga under de rådande förhållandena.

17.9. Genesis Global Limited har rätten att avsluta spel utan föregående meddelande eller motivering. Om en spelare är missnöjd och känner att han bör framföra ett klagomål direkt till behörig myndighet kan han göra detta genom att skicka ett e-mail till support.mga@mga.org.mt. Spelare från Storbritannien ska skicka sina klagomål till support@Sloty.com.

 

18. UNDANTAG FRÅN VÅRT ANSVAR

18.1. Din tillgång och användning av de produkter som erbjuds via webbplatsen är enligt ditt eget val, godtycke och risk.

18.2. Vi kommer att förse webbplatsen med rimlig kompetens, skötsel och väsentligen enligt det som beskrivs i villkoren. Vi har inte några andra löften eller garantier för webbplatsen eller de produkter som erbjuds via webbplatsen och utesluter härmed (i den utsträckning som lagen tillåter) alla underförstådda garantier avseende desamma.

18.3. Vi skall inte vara ansvariga för dig i kontraktet, förseelse (inklusive försumlighet) eller för andra verksamhetsförluster, inklusive, men inte begränsade, till förlust av data, vinst, intäkter, verksamhet, möjligheter, välvilja, anseende eller avbrott i verksamheten eller för eventuella förluster som för närvarande inte kan förutses av oss enligt användarvillkoren eller din användning av webbplatsen.

 

19. BROTT MOT ANVÄNDARVILLKOREN

19.1. Du skall kompensera oss fullt ut för eventuella krav, skulder, kostnader, utgifter (inklusive advokatarvoden) och alla andra avgifter som kan uppkomma som ett resultat av ditt brott mot villkoren.

19.2. Om du väsentligt bryter mot villkoren förbehåller vi oss rätten, men kommer inte att krävas, att:

19.2.1. Förse dig med ett meddelande (genom att använda dina kontaktuppgifter) om att du bryter mot villkoren och kräva att du stoppar den aktuella handlingen eller felagerandet,

19.2.2. Stänga av ditt konto så att du inte kan satsa eller spela spel på webbplatsen,

19.2.3. Stänga ditt konto med eller utan förvarning från oss,

19.2.4. Återställa från ditt konto beloppet av eventuella utbetalningar, bonusar eller vinster som har påverkats av något väsentligt brott.

19.3. Vi har rätten att avaktivera användar-ID eller lösenord om du, i vår rimliga mening, har misslyckats att följa någon av bestämmelserna i villkoren.

 

20. IMMATERIALRÄTTER

20.1. All webbdesign, text, grafik, musik, ljud, fotografier, video, urval och arrangemang av dessa, sammanställda mjukvaruprogram, underliggande källkod, programvara och allt annat material som finns på webbplatsen är föremål för upphovsrätt och andra egendomsrättigheter som antingen ägs av oss eller används under licens från en tredje parts rättighetsinnehavare. I den mån något material på webbplatsen kan laddas ner eller kopieras ska sådant material endast laddas ner till en personlig dator och papperskopia-partier ska endast användas för ditt eget personliga bruk och inte kommersiellt.

20.2. Under inga omständigheter får användaren av webbplatsen ha något intresse för immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätt, sakkunskap eller varumärken) som ägs av oss eller någon som helst tredje part.

20.3. Inga som helst rättigheter har beviljats oss att använda eller reproducera varunamn, varumärken eller loggor som syns på webbplatsen, förutom det som uttryckligen tillåts enligt användarvillkoren.

 

21. DINA PERSONUPPGIFTER

21.1. Enligt “Data Protection Act of 2001” (Kapitel 440 i Maltas lagstiftning) måste vi uppfylla kraven på uppgiftsskydd på det sätt som vi använder all personlig information som har samlats vid din användning av webbplatsen. Därför tar vi mycket allvarligt på våra skyldigheter vad gäller hur vi använder oss av din personliga information.

21.2. Genom att förse oss med information samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i villkoren, för att driva webbplatsen eller för att följa en rättslig eller lagstadgad skyldighet.

21.3. Som en policy kommer företaget inte att lämna ut någon sorts personlig information till någon annan än de anställda som behöver tillgång till dina uppgifter för att kunna ge dig service.

21.4. Vi kommer att behålla kopior av alla meddelanden som du skickar till oss (inklusive kopior av alla e-postmeddelanden) i syfte att upprätthålla korrekta uppgifter om den information som vi har erhållit från dig.

21.5. Spelare har rätt till sina personuppgifter som innehas av operatören i enlighet med dataskyddslagarna. Spelarna har också rätt att ändra eller göra tillägg till sina respektive personuppgifter.

21.6. Företaget kommer att använda alla vederhäftiga resurser för att skydda spelarnas uppgifter, men är inte skyldiga om en tredje part olagligt beslagtar sådana uppgifter. Laglig leverans av sådana uppgifter till en tredje part ligger på opt-in-basis.

21.7. Operatören är skyldig att vidarebefordra all information till berörda myndigheter vid händelse av bedrägligt eller misstänkt beteende. Genom att acceptera företagets integritetspolicy ger spelaren sitt tillstånd till företaget att kontrollera uppgifterna genom att använda en tredje parts databaser.

21.8. Genom att acceptera dessa villkor godkänner spelarna också att när det gäller att försvara återkrav kan företaget skicka dina personliga uppgifter till de relevanta betalningsleverantörerna.

 

22. ANVÄNDANDET AV COOKIES PÅ WEBBPLATSEN

22.1. Webbplatsen använder "cookies" för att hjälpa funktionaliteten på webbplatsen. En cookie är en liten fil med text som laddas ner till din dator när du besöker webbplatsen och den tillåter oss att känna igen dig när du kommer tillbaka till webbplatsen. Information om hur man raderar eller kontrollerar cookies finns på www.aboutcookies.org. Observera att du genom att radera våra cookies eller inaktivera framtida cookies kanske inte kommer att kunna komma åt vissa områden eller funktioner på webbplatsen.

 

23. KLAGOMÅL OCH MEDDELANDEN

23.1. Om du vill framföra ett klagomål angående webbplatsen bör första steget vara att snarast möjligt kontakta vår kundtjänst på support@Sloty.com

23.2. Vid händelse av en tvist godkänner du att uppgifter som är registrerade på servern gäller som slutgiltig informationskälla för att bestämma utgången av klagomålet.

23.3. Du godkänner att vid den osannolika händelse att resultatet på din skärm och spelservern skiljer sig, så är det resultatet som anges på servern som gäller. Du bekräftar och godkänner att våra register är den slutgiltiga grunden till beslut angående villkoren och omständigheterna för ditt deltagande i relevanta onlinespelsaktiviteter och resultatet av detta deltagande.

23.4. När vi kontaktar dig angående en sådan tvist gör vi det via dina angivna kontaktuppgifter.

23.5. Om en spelare är missnöjd med utgången av ett beslut och önskar framföra klagomål till behörig myndighet kan spelaren göra detta genom att skicka ett e-postmeddelande till support.mga@mga.org.mt. För spelare från Storbritannien, vänligen se detaljer nedanför inom 33.4 och du kan dessutom relatera till vår procedur för klagomål för eskalering av kund inom 33.5.

 

24. ÖVERSÄTTNING

24.1. Användarvillkoren kan publiceras i flera språk för informationsändamål och för enkel tillgång för kontohållare. Däremot, den engelska versionen är den enda rättsliga grunden för förhållandet mellan dig och oss och utifall eventuella skillnader mellan en icke-engelsk version och den engelska versionen av villkoren, gäller den engelska versionen.

 

25. ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

25.1. Vi förbehåller oss rätten att överföra, överlåta, licensiera eller förbinda villkoren, helt eller delvis, till någon person, under förutsättning att en sådan överlåtelse kommer att vara på samma villkor eller villkor som inte är mindre fördelaktiga för dig.

 

26. HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL

26.1. Vi kommer inte att vara skyldiga eller ansvariga för eventuella brister i uppfyllandet eller försening i fullgörandet av någon av våra skyldigheter enligt villkoren som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, naturkatastrofer, krig, civil uppståndelse, avbrott i allmänna kommunikationsnät eller -tjänster, arbetsmarknadskonflikter eller DDOS-attacker och liknande internet-attacker som har en negativ effekt ("Force Majeure"). Vår prestation anses vara uppskjuten under den period som Force Majeure-händelsen fortgår och vi kommer att ha en förlängning av tiden för prestanda under hela denna period. Vi kommer att använda våra rimliga ansträngningar för att få Force Majeure-händelsen att upphöra eller för att hitta en lösning genom vilken våra skyldigheter kan fullgöras trots Force Majeure-händelsen.

 

27. AVSÄGELSE

27.1. Om vi misslyckas med att insistera på strikt efterföljande av någon av dina skyldigheter eller om vi misslyckas med att utöva någon av de rättigheter eller gottgörelser som vi är berättigade till ska detta inte utgöra ett avstående från sådana rättigheter eller gottgörelser och befriar dig inte från att uppfylla sådana skyldigheter.

27.2. Ett avstående av oss i någon standard skall inte utgöra ett avstående av någon senare standard. Inget avstående av oss från någon av bestämmelserna i villkoren skall vara effektivt om det inte uttryckligen anges vara ett avstående och kommuniceras till dig skriftligen i enlighet med ovan.

 

28. AVSKILJBARHET

28.1. Om något av de villkor som är fastställda skulle vara ogiltigt, olagligt eller ogenomförbart i någon utsträckning skall sådan regel, villkor eller bestämmelse i den utsträckning det går skiljas från de övriga villkoren och bestämmelserna, som kommer att fortsätta gälla i den utsträckning som tillåts av lagen. I sådana fall där en del anses ogiltig eller icke verkställbar ska den ändras på ett sätt som är förenligt med tillämplig lag för att, så nära som möjligt, återspegla vår ursprungliga avsikt.

 

29. LAG OCH RÄTTSSKIPNING

29.1. Användarvillkoren skall regleras och tolkas i enlighet med lagarna på Malta.

29.2. Maltas domstolar skall ha en icke-exklusiv rättsskipning över alla tvister som följer av själva användarvillkoren.

 

30. ANSVARSFULLT SPELANDE

30.1. Vi strävar efter att stödja ansvarsfullt spelande som en policy för kundvård och socialt ansvar. Vi tycker att det är vårt ansvar gentemot er, våra kunder, att se till att ni njuter av er spelupplevelse på vår webbplats, med fullt medvetande om de sociala och ekonomiska skadorna i samband med ett spelproblem.

30.2. Insättningsgränser - För att hjälpa våra spelare att spela på ett ansvarsfullt sätt har vi en insättningsgräns inom varje kundkonto. Detta alternativ kan nås inom din "Mitt konto"-del. Gränser kan ändras när som helst eller genom att kontakta support@Sloty.com. All minskning av begränsningarna träder i kraft omedelbart och all ökning av begränsningarna tar sju dagar innan den träder i kraft. Vi vill också uppmärksamma er på att det finns mjukvara som förhindrar en enskild dator från att komma åt onlinespelsajter, såsom www.cyberpatrol.com eller www.gamblock.com. Om du behöver ytterligare information eller hjälp om vår funktionalitet, var vänlig kontakta kundtjänst.

30.3. Självuteslutning - Om du behöver ta en paus från spelandet kan du utesluta dig själv på bestämd eller obestämd tid. Vi erbjuder en självuteslutningsinrättning som kan aktiveras genom att kontakta kundsupporten. Om ditt konto regleras av företagets brittiska onlinespellicens kan du självutesluta dig under en minsta period på mellan sex månader (utökningsbar av dig för en eller fler perioder på minst sex månader) var via e-mail till support@Sloty.com, i enlighet med ditt beslut som ska lämnas till företaget. Innan du bekräftar din begäran om självuteslutning kommer du att få information om konsekvenserna av självuteslutning. Om du bestämmer dig för att självutesluta dig uppmuntrar vi dig att överväga att utöka din självuteslutning så att den även gäller andra speloperatörer som du för tillfället använder. Alla obestämda insatser som finns vid tiden av din självuteslutning kommer att avgöras på det vanliga sättet, enligt de vanliga tidsramarna och, i senare tillämpliga fall, kommer vinster att betalas till dig. Inga kontoblockeringar som utförts på grund av självuteslutning kan göras ogjorda under den överenskomna självuteslutningsperioden. Om du har VIP-status och ber om självavstängning eller ditt konto är under självavstängning temporärt eller permanent eller ditt konto är inaktivt/blockerat utav någon anledning förlorar du din status som VIP-spelare. Dessutom strävar vi efter att tillämpa din självavstängning så fort det är praktiskt möjligt, men du bör dock vara medveten om att det tar rimlig arbetstid att genomföra den här processen. Din självuteslutning kommer inte att börja förrän den har genomförts fullt ut och kommunicerats till dig.

30.4. Om ditt konto regleras av företagets brittiska onlinespellicens kan du begära en paus från spelande, vilket är en begäran om självuteslutning under en period på mellan 1 och 42 dagar, genom att skicka in en begäran via internet genom att kontakta support@Sloty.com

30.5. Det är härigenom klargjort att oavsett längden på din självuteslutningsperiod kommer en sådan självuteslutning av ta slut i slutet av denna självuteslutningsperiod och du kommer då att tillåtas börja satsa med företaget och också få marknadsföringsmaterial. Om ditt konto regleras av företagets brittiska onlinespellicens kommer däremot en sådan självuteslutning att vara kvar i slutet av en sådan självuteslutningsperiod, om du inte utför en positiv åtgärd för att spela igen (förutsatt att självuteslutningsperioden är på minst sex månader) och du kommer inte heller att motta något marknadsföringsmaterial om du inte har utfört en positiv åtgärd för att spela igen och godkänt att acceptera sådant marknadsföringsmaterial. Den positiva åtgärden för att spela igen måste göras via telefon, och inte via internet, och åtföljs av en avkylningsperiod på en dag innan du tillåts spela igen.

30.6. När du begär självuteslutning godkänner du att uppge fullständiga och korrekta personuppgifter, nu och i framtiden, så att din tillgång / användning av sajten och tjänsterna kan begränsas. Om du väljer att självutesluta dig kommer vi att använda alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att vi uppfyller din självuteslutning. När du godkänner att självutesluta dig accepterar du dock att du har en parallell skyldighet att inte försöka kringgå självuteslutningen. Följaktligen har vi inget ansvar eller skyldighet för eventuella följande konsekvenser eller förluster, oavsett hur de orsakats, som du kan lida av eller ådra dig om du börjar eller fortsätter spela via andra onlinekonton där du har ändrat några av registreringsuppgifterna eller du uppger missvisande, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller på andra sätt försöker kringgå den överenskomna självuteslutningen. Om du självexkluderar dig själv från en hemsida som drivs av Genesis Global Limited, så kommer det att gälla för alla andra varumärken. Som en självexkluderad spelare så bör du inte öppna ett annat konto på någon annan webbplats för den tidsperioden du valde. Om du skulle öppna ett annat konto på en webbplats som drivs av Genesis Global Limited så förbehåller vi oss rätten att stänga ditt konto omedelbart, utan någon underrättelse i förväg samt ogiltighetsförklara vinster. Alla pengar som du har på ditt konto kommer att återbetalas minus en 10% administrationsavgift.

30.7. Underårigt spelande - Det är olagligt för personer under 18 år att öppna ett konto eller spela på vår webbplats. Vi genomför ålderskontroller på alla våra kunder som använder betalningssystem som är tillgängliga för människor under 18 år och utför dessutom slumpmässiga ålderskontroller på kunder som använder andra former av finansiering. Observera att om vi finner att någon under 18 år använder webbplatsen kommer eventuella vinster att förverkas och kan också rapporteras till myndigheterna.

30.8. Filtreringssystem - Filtreringslösningar låter föräldrar reglera tillgången till internet, baserat på valda kriterier. Föräldrar kan använda filter för att förhindra sina barn från att bland annat komma åt spelsidor. Om du delar din dator med vänner eller familj som är under laglig ålder för att registrera sig eller satsa på vår sajt eller om du har begärt självuteslutning från spelsajter kan du överväga föräldrars filtreringslösningar.

30.9. Fastställandet av finansiella begränsningar – En spelare kan fastställa finansiella begränsningar huvudsakligen relaterade till satsningar och förluster genom att kontakta vårt supportteam. När dessa begränsningar har fastställs kan spelaren inte överskrida dem.

30.10. Fastställandet av begränsningar av speltidssessioner - En spelare kan fastställa en gräns för sin speltid genom att kontakta vårt supportteam.

30.11. Varje meddelande om förändringar som beskrivs ovan kommer att åtföljas av en sju (7) dygns nerkylningsperiod där spelaren inte kommer att kunna återställa de villkor som har blivit fastställda på hans konto. För spelare som använder hemsidan under brittisk jurisdiktion, kommer detta att vara 24 timmar.

31. Vi är förbundna till att stödja initiativ om ansvarsfullt spelande och uppmuntrar dig att hitta information om ansvarsfullt spelande på webbplatserna för följande organisationer:

http://www.begambleaware.org

http://www.gamcare.org.uk

http://www.responsiblegamblingtrust.co.uk

 

32. LÄNKAR

32.1. Där vi ger länkar till andra webbplatser gör vi det endast i informationssyfte. Du använder sådana länkar på egen risk och vi tar inget ansvar för innehållet eller användningen av sådana webbplatser eller för den information som finns på dem.

 

33. CHATTRUM (BLOGG)

33.1. Företaget ger sina kunder möjligheten att använda sig av ett chattrum där man kan kommunicera med andra registrerade spelare som använder webbplatsen. Vi sätter chattrummets policy och förbehåller oss rätten att ändra dessa regler när som helst med eller utan förvarning. Genom att använda detta chattrum förbinder du dig till att följa dessa villkor.

33.2. Chattrummet är avsett för legitima kommentarer och konstruktiv diskussion. Vi förbehåller oss rätten att begränsa de enskildas rättigheter att kommentera i alla chattrum som är inrättade av oss. Allt ansvar för användning av dessa chattrum bärs enbart av användaren.

33.3. Varje användare av vårt chattrum förbinder sig att inte skriva några kommentarer som är:

33.3.1. Nedsättande i naturen eller någon annan information som användaren inte har någon laglig rätt att lämna ut eller på annat sätt är olaglig,

33.3.2. (Eller innehåller något som är) rasistiskt, vulgärt, hatiskt, obscent, vanvördigt, hotfullt, kränkande eller stötande,

32.3.3. Har för avsikt att uppträda som en annan person eller enhet,

33.3.4. Postat i syfte att marknadsföra,

33.3.5. Eller innehåller en länk till något virus, skadade filer, keyloggers eller annan skadlig kod eller material som kan skada datorn, informationen eller den ekonomiska säkerheten för någon part,

32.3.6. En kommentar som är avsedd att dra fördel eller medvetet går ihop med eller mot andra spelare som använder vår webbplats eller som bidrar till verksamhet av misstänkt eller kriminell natur,

32.3.7. En länk till avsiktligt falska eller vilseledande uppgifter eller andra uttalande som försöker manipulera en marknad på ett orättvist sätt

33.3.8. Ett försök att samla in eller lagra data om andra användare,

33.3.9. Ett missbruk av forumets funktionalitet

33.3.10 Information som skyddas av någon form av immateriell egendom, registrerat eller oregistrerat, eller avtalsenliga, lagstadgade och rättvisa förtroendeskyldigheter,

33.3.11. På ett annat språk än det modersmål som används i det specifika forumet.

33.4. Vårt forum övervakas och alla konversationer loggas eller registreras. Vi förbehåller oss rätten att vägra lägga upp kommentar/er och att utreda och vidta åtgärder som kan inkludera, men inte begränsas till, nedläggning av konton som tillhör användare som bryter mot dessa villkor. Vi förbehåller oss också rätten att stänga eller ta bort chattrum utan förvarning och även att rapportera misstänkta chattar eller kommentarer till de berörda myndigheterna.

33.5. Genesis Global Limited samlar in dina personuppgifter för att administrera och driva tjänster, förhindra bedrägeri, försvara våra lagliga rätter och för efterlevnad av bestämmelser vad gäller de tjänster vi tillhandahåller. Genesis Global Limited garanterar att dina personuppgifter inte kommer att säljas, hyras eller handlas och de kommer inte att avslöjas om inte följande villkor uppstår.

33.5.1. Om det finns en misstänksamhet för bedrägeri eller brott mot den handel som utförs av användaren, eller utifall du bestämmer dig för att ingå i en tvist mot oss via en tredje part, så förbehåller vi oss rätten att lämna dina personliga/kontouppgifter via ett tredje part-forum såsom AskGamblers samt dina privata uppgifter efter behov, samt till kreditreferenser och organ som förebygger bedrägeri. Det samma gäller för nationella och internationella tillsynsorgan och domstolar när de behöver sådan information, som lagar och förordningar kräver. Med undantag för dessa situationer, under tiden som du utför handel med Genesis Global Limited, är din personliga information rimligt säker från obehörig användning, skada, modifiering eller avslöjande, av alla rimliga åtgärder.

 

34. KLAGOMÅLSHANTERING

34.1. Företaget strävar efter att erbjuda högkvalitativ service till sina spelare hela tiden. Spelare kan dock av olika anledningar känna att de inte är nöjda med nivån och/eller kvaliteten på tjänsterna och kanske vill lämna in ett klagomål. Drabbade spelare kan skicka ett e-mail till support@Sloty.com med så mycket information som möjligt.

34.2. Vårt supportteam kommer att försöka hantera en spelares klagomål så snart som möjligt. Om supporten inte kan lösa klagomålet kommer det att gå vidare till ledningen för en lösning.

34.3 I vilket fall som helst kommer spelaren att få ett svar på sitt klagomål inom 10 arbetsdagar.

34.4 Om du inte håller med det slutliga beslutet från bolaget avseende ditt anspråk och/eller tvist och vill bestrida det, då (a) i den utsträckning det rör sig om några handlingar i bolaget under sitt maltesiska onlinespel licens, kan du medföra Ditt krav och/eller tvist efter mottagandet av Bolagets slutliga beslut till Malta Gaming Authority på support.mga@mga.org.mt; (b) i den utsträckning som det rör sig om några handlingar i bolaget under sitt brittiska onlinespel licens, kan du medföra ditt krav och/eller tvist efter mottagandet av Bolagets slutliga beslut till vår Alternativa Tvistlösnings (ADR) – service som hålls av IBAS, PO Box 62639, London EC3P 3AS genom att klicka här eller skicka ett e-mail till adjudication@ibas-uk.co.uk.

34.5 Klicka här för vår upptrappningsprocess av kundernas klagomål.


Licensiering & reglering

Vår sajt Sloty.com ägs och drivs av Genesis Global Limited, som finns på Tower Gate Place, Tal-Qroqq Street, Msida, Msd 1703– Malta. Med det registrerade företagsnumret C65325 har Global Genesis bildats i enlighet med maltesisk lag och verkar under en klass 1 på 4-licens nummer MGA/CL1/1150/2015 (utfärdad den 5:e augusti, 2016), är licensierade och reglerade av Malta Gaming Authority liksom av UK Gambling Commission , med licensnummer 000-045235-R-324169-003. Spelare som satsar från Storbritannien på vår sajt gör det säkert enligt regleringarna från UK Gambling Commission. Våra spelleverantörer är Microgaming, Quickspin, Play'n Go, Evolution och NYX och alla dessa regleras av regeringen i Curacao. Vänligen håll i åtanke, spel kan vara beroendeframkallande och att det är ditt eget individuella val att spela ansvarsfullt. Om du upptäcker att du har problem med beroende, vänligen sök hjälp hos Gambling Therapy eller Gam-Anon.
Vänligen rotera din enhet